En satsing for næringsforeningene i Nord-Norge

Handlelokalt.com er en satsing for næringsforeningene i Nord-Norge. Designu har utviklet det opprinnelige konseptet. For raskt å gi innbyggere og næringsliv et tilbud har flere andre næringsforeninger valgt å bruke samme løsning i sin drakt.

Smittevern

For å ivareta smittevernet og i samarbeid med Harstad Kommune er vi enige om følgende tiltak for vareleveransene; Det skiftes engangshansker før hver enkelt levering. En går ikke inn til kunden. Varer blir levert til dør. Daglig renhold av bil. En levere bare emballerte varer.

Om oss

I tett samarbeid med Sparebank 68° Nord og Harstad Sentrum AS lanserer vi nå www.harstadhandel.no. Portalen er lokale butikkers svar på utfordringene vi ser i samfunnet for tiden. Våre medlemsbedrifter opplever en vanskelig tid med lite folk i butikkene og sviktende omsetning. Det betyr at vi må handle nå! Dette blir vårt dugnadsbidrag inn i […]